دینامیک مولکولی

در این برنامه به زبان متلب شبیه سازی دینامیک مولکولی حرکت ذرات  گاز در جعبه مطابق با کتاب جوردانو فصل 9 انجام شده است. در این شبیه سازی ذرات گاز به صورت رندم در یک جعبه به ابعاد 10 در 10 قرار داده شده است که این جعبه دارای شرایط مرزی پریودیک میباشد. یعنی اینکه اگر ذره ای از یک ضلع خارج شود درست در ضلع مقابل دوباره وارد جعبه خواهد شد. همچنین به ذرات موجود در جعبه که به طور پیش فرض بیست ذره می باشد سرعت رندم بین 1-و1 داده شده است که جهت سرعت ها نیز رندم باشد به این صورت که به هر ذره در جهت x و در جهت y یک سرعت رندم داده شده است که مجموع این سرعت برابر 1 باشد

بعد از اینکه ذرات در جعبه قرار گرفتند که شعاع این ذرات واحد در نظر گرفته شده است سپس نزدیکترین ذراتی که به هر ذره در یک شعاع معین که rcutoff در نظر گرفته شده است قرار دارند را معیین کرده و مجموع نیرویی که از طریق پتانسیل لئونارد جونز به هر ذره وارد میشود محاسبه شده و با استفاده از نیروی وارد بر هر ذره شتاب هر ذره و جهت حرکت هر کدام مشخص شده است و سپس در یک بازه زمانی ذرات حرکت داده شده است و سپس این مراحل دوباره محاسبه شده است و شکل حرکت ذرات که به صورت رندم میباشد در شکل خورجی نمایش داده شده است همچنین توضیع سرعت ذرات که یک توزیع ماکسول بولتزمن میباشد نمایش داده شده است و توزیع سرعت در هر جهت x یا y نیز در خروجی نمایش داده شده است که مطابق با اشکال فصل 9 کتاب جوردانو giordano میباشد. این برنامه همچنین در زبان فرترن و در هر دو بخش فصل 9 کتاب جوردانو نوشته شده است در صورت نیاز میتوانید از طریق سفارش پروژه درخواست خود را ثبت کنید.

دینامیک مولکولی

 

 

شبیه سازی های مرتبط

شبیه سازی متلب matlab

همچنین ببینید

واپاشی هسته ای

برنامه متلب واپاشی هسته ای برای تمرین 5 فصل اول کتاب جوردانو نوشته شده است. ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *