حل معادله دیفرانسیل به روش رانگ کوتا-متمتیکا

برنامه متمتیکا برای حل معادله دیفرانسیل به روش رانگ کوتا مرتبه 4.

در این برنامه معادله دیفرانسیل زیر در نرم افزار متمتیکا با استفاده از روش رانگ کوتا مرتبه چهار حل شده است. که میتوانید با تغییر این تابع در برنامه برای بقیه مسائل نیز از این برنامه استفاده نمایید.

dy/dx=-y*ln(y

x(1)=0

y(1)=e

که این مقادیر با دستورات زیر در برنامه قرار گرفته اند که شما میتوانید تغییر داده و تابع دلخواه خود را در برنامه قرار دهید

y[1] = E; h = 0.1;
a = 0; b = 1; n = (b – a)/h
f[x_, y_] = -y*Log[y];

همانطور که در بالا مشاهده میکنید در سه خط اول برنامه مقادیر اولیه وارد شده اند. که به ترتیب شامل مقدار تابع در نقطه اولیه،طول گام ها در هر مرحله از اجرای الگوریتم رانگ کوتا مرتبه 4، مقادیر ایکس اولیه و نهایی، محاسبه تعداد گام ها برای رسیدن به نقطه پایانی و در نهایت هم معرفی معادله دیفرانسیل.

خروجی برنامه حل معادله دیفرانسیل به روش رانگ کوتا مرتبه 4 برای مثال بالا به صورت زیر میباشد:

رانگ کوتا
رانگ کوتا

فایل متمتیکای برنامه را میتوانید در زیر خریداری و دانلود نمایید. لینک دانلود به ایمیل شما فرستاده خواهد شد.

 

 

 

دانلود برنامه متمتیکای روش رانگ کوتا مرتبه چهار- روش رانگ کوتا مرتبه 4 برای حل معادله دیفرانسیل-دانلود برنامه متمتیکای حل معادله دیفرانسیل-روش رانگ کوتا در نرم افزار متمتیکا-روش حل معادله دیفرانسیل در متمتیکا-روش نوشتن کد برنامه رانگ کوتا مرتبه 4 در متمتیکا-روش رونگ کوتا مرتبه 4 در متمتیکا-حل معادله دیفرانسیل با مقادیر اولیه در متمتیکا به روش رانگ کوتا مرتبه 4-الگوریتم روش رانگ کوتا مرتبه 4 rk4 در متمتیکا -حل معادلات دیفرانسیل در متمتیکا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *