روش تصنیف یا دو بخشی

روش تصنیف یا دو بخشی در برنامه زیر برای یافتن ریشه ی یک معادله معمولی در زبان فرترن استفاده شده است

معاله ای که در این برنامه استفاده شده است تا با استفاده از روش تصنیف یا دو بخشی ریشه ی ان یافت شود در انتهای برنامه به صورت یک فانکشن قرار داده شده است که شما میتوانید تابع دلخواه خود را در بخش فانکشن به جای تابع پیشنهادی قرار دهید در این برنامه از تابع زیر استفاده شده است.

f(x)=3x-exp(-x)

ضمنا در ابتدای برنامه مقادیر مربوط به a1 و b1 مطابق شکل از کاربر گرفته میشود این مقادیر ابتدا و انتهای بازه ای است که ریشه معادله در آن قرار دارد و باید به عنوان ورودی در برنامه قرار گیرد در این مثال ما 25. و 27.  را به عنوان ورودی پیشهناد میکنیم و سپس مقدار مینیمم نزدیک شدن به ریشه را به برنامه میدهیم چون همانطور که میدانید در این روش با نصف کردن به ریشه نزدیک میشویم ما یک مقدار کوچک به برنامه میدهیم تا در صورتی که در اجرا برنامه به اندازه این مقدار به ریشه نزدیک شدیم دیگر برنامه خاتمه پیدا کرده و در انتها مقدار ریشه تابع و تعداد گام هایی که در برنامه صورت گرفته شده است نمایش داده شود.

همچنین ببینید

تقسیم هزار ریالی

در این برنامه فرترن تمام حالتهای تقسیم یک هزار ریالی به 1000،500،200،100،50،20 و 10 ریالی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *