معادله لوتکا-ولتررا

حل معادله لوتکا-ولتررا (Lotka–Volterra equation) به روشهای رانگ کوتا مرتبه ی چهار بهینه شده با استفاده از متلب و به صورت فانکشن های جدا انجام شده است. معادله حل شده در این برنامه به صورت زیر میباشد:

معادله لوتکا-ولتررا
معادله لوتکا-ولتررا

پارامترها در برنامه برابر با مقادیر زیر قرار داده شده است:

a=10

,b=10^-5

c=0.1,

d=10,

e=0.1

بعد از حل این دو معادله دیفرانسیل به روش رانگ کوتا درجه 4 بهینه شده، نمودار y بر حسب x رسم میشود و مقادیر اولیه x(0) , y(0) بزرگتر از 0 در نظر گرفته شده است: شکل خروجی برنامه به صورت زیر خواهد بود:

معادله لوتکا-ولتررا
معادله لوتکا-ولتررا

شکل بالا بعد از اجرای برنامه با x=20 , y=2 به دست امده است.

فایل برنامه را همراه با توضیحات برنامه را میتوانید در زیر خریداری و دانلود نمایید

همچنین ببینید

واپاشی هسته ای

برنامه متلب واپاشی هسته ای برای تمرین 5 فصل اول کتاب جوردانو نوشته شده است. ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *