پیدا کردن عدد اول و فراوانی اعداد


در این برنامه که به زبان فرترن نوشته شده است 6 تمرین زیر حل شده است که شامل خواندن یک فایل ورودی شامل تعدادی عدد در چند سطر و ستون و یافتن بزرگترین و کوچکترین عدد اول در فایل ورودی و مرتب کردن اعداد و محاسبه فراوانی اعداد در فایل ورودی میباشد. هر یک از برنامه های به صورت یک برنامه فرعی در برنامه اصلی قرار گرفته شده است.

فايلي به نام Data.txt با تعداد خطوط دلخواه ايجاد نماييد (با استفاده از برنامه Notepad) بطوريكه روي هر خط اين فايل 5 عدد صحيح قرار گيرد. سپس برنامه‌اي بنويسيد تا اين اعداد را از فايل خوانده و در يك آرايه يك بعدي قرار دهد و سپس:

1- توسط برنامه فرعي به نام findmax بزرگترين عضو اين آرايه را يافته و به همراه محل وجود آن در آرايه، در برنامه اصلي چاپ نمايد.

2- توسط برنامه فرعي به نام findprime كوچكترين و بزرگترين عدد اول (عد اول: عددي كه فقط بر 1 و خودش بخش‌پذير باشد) اين آرايه را يافته و با پيغام مناسب چاپ نمايد. اگر عدد اولي يافت نشد با پيغام مناسب مشخص گردد.

3- توسط برنامه فرعي به نام findmin كوچكترين عضو اين آرايه را يافته و به همراه محل وجود آن عدد در آرايه، چاپ نمايد.

4- توسط برنامه فرعي به نام sort آرايه را به صورت صعودي مرتب كرده و در فايل جديدي به نام output.txt قرار دهد به طوريكه هر عدد روي يك خط قرار گيرد.

5- يك عدد صحيح را در برنامه اصلي از ورودي دريافت كرده و توسط برنامه فرعي به نام findnum تعداد تكرار اين عدد در فايل output.txt را با پيغام مناسب چاپ نمايد.

6- تعداد تكرار اعداد فرد (فراواني) به همراه خود عدد هركدام بر روي يك خط در فايلي به نام out.txt قرار گيرد.

فایل مربوط به 6 تمرین بالا را میتوانید در پایین دانلود کنید

فایل ورودی برنامه و خروجی برنامه به شکل زیر مباشد:

مرتب کردن اعداد و تکرار انها
مرتب کردن اعداد و تکرار انها

همچنین ببینید

تقسیم هزار ریالی

در این برنامه فرترن تمام حالتهای تقسیم یک هزار ریالی به 1000،500،200،100،50،20 و 10 ریالی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *