چند جمله ای مشخصه ماتریس به روش لوری یر

کد فرترن چند جمله ای مشخصه ماتریس به روش لوری یر را در این پست اماده کرده ایم.

در روش لوری یر چند جمله ای مشخصه ماتریس به صورت زیر میباشد که در خروجی برنامه چاپ میشود

چند جمله مشخصه ماتریس

روابط مربوط به روش لوری یر برای یافتن چند جمله ای مشخصه ماتریس A در بخش 3.3.7 کتاب محاسباتی نیکوکار به طور کامل توضیح داده شده است.

در برنامه فرترن نوشته شده بعد از اجرای برنامه ابعاد ماتریسی که شما میخواهسد چند جمله ای مشخصه آن را محاسبه کنید از شما پرسیده میشود. مثلا برای یک ماتریس مربعی 3 در 3رزیر(ماتریس شما باید مربعی باشد) ابتدا عدد سه را وارد میکنید

1    2    1

0    2-    1

1    0     0

و بعد ارایه های ماتریس از شما خواسته میشود که به ترتیب هر ارایه را وارد کرده و اینتر میزنید  و در خروجی برنامه جدول مربوط به Pi و λi ها مطابق زیر نمایش داده میشود. مراحل ورود اعداد و خروجی برنامه برای مثال بالا در زیر نمایش داده شده است

order of matrix:
3
inter elament of orginal matrix:
1
2
1
1
-2
0
0
0
1
pi         y(i)^n
——————
-0.      y^ 2
-5.      y^ 1
4.      y^ 0
———————————————-
f(y)=y^ 3 +( -0. )*y^ 2 +( -5. )*y^ 1 +( 4. )*y^ 0

کد مربوط به این برنامه را میتوانید در زیر خریداری و دانلود نمایید

بدست آوردن ویژه مقادیر یک ماتریس

بعد از محاسبه چند جمله ای مشخصه ماتریس میتوانیم با استفاده از روش لاگر برای یافتن ریشه های چند جمله ای ویزه مقادیر ماتریس را نیز محاسبه نماییم در برتامه فرترن زیر روش لاگر نیز به برنامه اضافه شده است که خروجی این برنامه برای ماتریس مسئله 1 بخش ت فصل هفتم کتاب محاسبات عددی نیکوکار به شکل زیر میباشد

order of matrix:exampel 3
3
inter elament of orginal matrix: exampel
1 0 -1
1 2 1
2 2 3
———————————————-
f(y)=y^ 3 +( -6. )*y^ 2 +( 11. )*y^ 1 +( -6. )*y^ 0
pi         y(i)
——————
-6.         3.
11.         2.
-6.         1.

کد مربوط به این برنامه همراه با ریشه یابی لاگر را میتوانید در زیر خریداری و دانلود نمایید

همچنین ببینید

تقسیم هزار ریالی

در این برنامه فرترن تمام حالتهای تقسیم یک هزار ریالی به 1000،500،200،100،50،20 و 10 ریالی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *