روش لاگر برای یافتن ریشه موهومی

روش لاگر برای پیدا کردن ریشه های موهومی و حقیقی یک چند جمله ای استفاده میشود الگوریتم مورد استفاده را میتوانید در اینجا ببینید در برنامه فرترن ارائه شده ریشه های موهومی یک چند جمله ای درجه چهار با ضرایب موهومی به روش لاگر محاسبه شده است در خروجی برنامه ...

ادامه نوشته »

روش اسپلاین درجه 3

در این برنامه به زبان فرترن از روش اسپلاین درجه 3 استفاده شده است. در ابتدا یک تابع جدولی را گرفته و ضرایب چند جمله ای درجه 3 را برای تمام بازه ها در خروجی به کاربر نشان میدهد یک تابع جدولی از اعداد مشخص به شکل زیر از کاربر ...

ادامه نوشته »

روش رانگ کوتا فلبرگ rkf45

در این برنامه ی فرترن از روش رانگ کوتا فلبرگ برای حل معادله دیفرانسیل معمولی استفاده شده است الگوریتم استفاده شده در این روش به صورت زیر است در این برنامه فرترن از روش رانگ کوتا فلبرگ rkf45 برای حل یک معادله دیفرانسیل به صورت زیر   با شرایط اولیه ...

ادامه نوشته »
درون یابی چند جمله ای لاگرانژ

چند جمله ای لاگرانژ

چند جمله ای لاگرانژ برای درون یابی یک نقطه از یک تابع جدولی از نقاط معین استفاده میشود در اینجا ما با استفاده از برنامه نویسی فرترن برنامه ای را آماده کردیم که در آن ابتدا تعداد نقاط مشخص موجود را از کاربر گرفته و سپس x و y های ...

ادامه نوشته »

انتگرال گیری گاوس لژاندر چند نقطه ای

در این برنامه انتگرال یک تابع دلخواه به روش انتگرال گیری گاوس لژاندر چند نقطه ای 2 تا 10 نقطه با استفاده از نرم افزار فرترن انجام گرفته است در این برنامه از تابع   استفاده شده است اما در قسمت فانکشن برنامه میتوانید  هر تابع دلخواهی که مورد نظر شماست ...

ادامه نوشته »
حل معادله دفرانسیل

آدامز بشفورت مولتون

با استفاده از روش آدامز بشفورت مولتون یک معادله ی دیفرانسیل خاص را در یک بازه ی مورد نظر که از کاربر گرفته میشود با استفاده از برنامه نویسی فرترن حل میکنیم در این برنامه فرترن بازه اولیه  [a,b] و مقدار تابع در نقطه اولیه از کاربر گرفته شده و ...

ادامه نوشته »

روش تصنیف یا دو بخشی

روش تصنیف یا دو بخشی در برنامه زیر برای یافتن ریشه ی یک معادله معمولی در زبان فرترن استفاده شده است معاله ای که در این برنامه استفاده شده است تا با استفاده از روش تصنیف یا دو بخشی ریشه ی ان یافت شود در انتهای برنامه به صورت یک ...

ادامه نوشته »

ترجمه تخصصی فیزیک و مقالات فیزیکی

ترجمه تخصصی فیزیک و مقالات فیزیکی  کافیست مقالات خود را به ایمیل سایت بفرستید تا در ارسرع وقت زمان تحویل و هزینه ترجمه ها برای شما تعیین شود. همچنین میتوانید از طریق شبکه های اجتماعی مانند تلگرام یا وایبر متن خود را برای ترجمه تخصصی فیزیک ارسال نمایید. در صورت ...

ادامه نوشته »
حل معادله درجه2

ریشه معادله درجه 2

در این برنامه ریشه معادله درجه 2 مطابق روش زیر حل شده است در برنامه فرترن ضرایب a,b,c معادله از کاربر گرفته شده و ریشه ها محاسبه شده و اگر معادله ریشه نداشته باشد با پیغام مناسب چاپ میشود.

ادامه نوشته »

ضرب دو ماتریس مربعی

در این برنامه که به زبان فرترن نوشته شده، ضرب دو ماتریس مربعی صورت گرفته است. در ابتدا ابعاد دو ماتریس مربعی از کاربر گرفته شده و سپس درایه های دو ماتریس از کاربر خواسته شده و در خروجی حاصل ضرب دو ماتریس نمایش داده میشود.   چهت سفارش پروژه ...

ادامه نوشته »
انتخاب r شئ از n شئ

ترکیب

ترکیب: هرگاه بخواهیم از بین n شئ متمایز r شئ را انتخاب کنیم بدون توجه به ترتیب انها، تعداد حالتهای ممکن از فرمول زیر استفاده میشود. در برنامه زیر کد مربوط به فرمول بالا به زبان فرترن نوشته شده است و با وارد کردن n و r تعداد حالتهای ممکن ...

ادامه نوشته »

محاسبه کسینوس زاویه بر حسب سری

در این برنامه یک زاویه بر حسب درجه از کاربر گرفته شده و سپس به رادیان تبدیل شده و با استفاده از 50 جمله سری زیر و تعریف فاکتوریل  مقدار کسینوس این زاویه محاسبه شده و مقدار خطای ان با مقدار اصلی نمایش داده میشود. کد فرترن مربوط به این ...

ادامه نوشته »
محسبه فاکتوریل عدد دلخواه

محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه

در برنامه زیر یک عدد طبیعی به عنوان ورودی از کاربر گرفته شده و فاکتوریل آن عدد محاسبه شده و در خروجی چاپ میشود. کد مربوط به این برنامه را میتوانید در زیر دانلود کنید. چهت سفارش پروژه های مشابه با ما تماس بگیرید.

ادامه نوشته »

مجموع ارقام عدد طبیعی و فاکتوریل

در این برنامه که به زبان فرترن نوشته شده است با وارد کردن یک عدد طبیعی(این عدد میتواند تا 18 رقم داشته باشد) ارقام این عدد جدا شده و تک تک باهم جکع میشود و مجموع ارقام عدد طبیعی محاسبه خواهد شد و در خروجی برنامه اصلی چاپ میشود. به ...

ادامه نوشته »

پیدا کردن عدد اول و فراوانی اعداد

در این برنامه که به زبان فرترن نوشته شده است 6 تمرین زیر حل شده است که شامل خواندن یک فایل ورودی شامل تعدادی عدد در چند سطر و ستون و یافتن بزرگترین و کوچکترین عدد اول در فایل ورودی و مرتب کردن اعداد و محاسبه فراوانی اعداد در فایل ...

ادامه نوشته »

چند جمله ای درونیاب بر حسب تفاضلات پیشرو و پسرو نیوتن

از فرمول تفاضلات پیشرو و پسرو نیوتن برای بدست اوردن چند جمله ای درونیاب  با استفاده از تابع جدولی شامل تعدادی نقاط مشخص استفاده میشود. و سپس با استفاده از چند جمله ای بدست آمده میتوان مقدار تابع در یک نقطه را مشخص کرد. اگر نقطه ای که قصد درون ...

ادامه نوشته »

تجزیه QR ماتریس

در این برنامه با استفاده از نرم افزار متلب ویژه مقادیر یک ماتریس با استفاده از تجزیه QR  محاسبه شده است.     شبیه سازی های مرتبط شبیه سازی متلب matlab

ادامه نوشته »

سفارش پروژه

انجام پروژه های شما توسط دانشجویان دکتری فیزیک جهت سفارش پروژه های  دانشجویی (برنامه نویسی و پروژه های درس فیزیک محاسباتی در زبان های متلب matlab،فرترن fortran و متمتیکا mathematica) از طریق ایمیل یا شماره تماس زیر اقدام کنید. لطفا قبل از تماس صورت مسئله ی خود را از طریق ...

ادامه نوشته »

دینامیک مولکولی

در این برنامه به زبان متلب شبیه سازی دینامیک مولکولی حرکت ذرات  گاز در جعبه مطابق با کتاب جوردانو فصل 9 انجام شده است. در این شبیه سازی ذرات گاز به صورت رندم در یک جعبه به ابعاد 10 در 10 قرار داده شده است که این جعبه دارای شرایط ...

ادامه نوشته »