بایگانی برچسب: اسپلاین درجه 3

درون یابی به روش اسپلاین درجه 3

در این برنامه فرترن به روش اسپلاین درجه 3 مقدار یک تابع در یک نقطه بدست می آید. در این برنامه روش اسپلاین درجه 3 به عنوان یک سابروتین در انتهای برنامه قرار داده شده است و با فراخوانی آن در برنامه از آن استفاده میشود. به عنوان مثال در ...

ادامه نوشته »

روش اسپلاین درجه 3

در این برنامه به زبان فرترن از روش اسپلاین درجه 3 استفاده شده است. در ابتدا یک تابع جدولی را گرفته و ضرایب چند جمله ای درجه 3 را برای تمام بازه ها در خروجی به کاربر نشان میدهد یک تابع جدولی از اعداد مشخص به شکل زیر از کاربر ...

ادامه نوشته »