بایگانی برچسب: انتگرال گیری ذوزنقه ای

انتگرال گیری به روش ذوزنقه

در این برنامه فرترن انتگرال یک تابع دلخواه به روش ذوزنقه ای محاسبه میشود به این صورت که در ابتدا بازه های ابتدایی و انتهایی انتگرال از کاربر گرفته شده و سپس بازه انتگرال گیری به بازه های کوچک تقسیم شده و مساحت هر بازه به روش ذوزنقه ای محاسبه ...

ادامه نوشته »