بایگانی برچسب: برنامه فرترن

محاسبه برد و ارتفاع اوج پرتابه

در این برنامه فرترن ابتدا از کاربر سرعت و زاویه اولیه پرتابه گرفته میشود و سپس با استفاده از فرمول، برد و ارتفاع پرتابه محاسبه و در خروجی چاپ میشود. این برنامه فرترن را میتوانید در زیر خریداری و دانلود کنید. کد برنامه ارتفاع اوج و برد پرتابه به ایمیل ...

ادامه نوشته »

انتگرال گیری به روش ذوزنقه

در این برنامه فرترن انتگرال یک تابع دلخواه به روش ذوزنقه ای محاسبه میشود به این صورت که در ابتدا بازه های ابتدایی و انتهایی انتگرال از کاربر گرفته شده و سپس بازه انتگرال گیری به بازه های کوچک تقسیم شده و مساحت هر بازه به روش ذوزنقه ای محاسبه ...

ادامه نوشته »

تقسیم هزار ریالی

در این برنامه فرترن تمام حالتهای تقسیم یک هزار ریالی به 1000،500،200،100،50،20 و 10 ریالی محاسبه شده و در خروجی چاپ میشود فایل فرترن این برنامه را در زیر دانلود کنید  

ادامه نوشته »

مدل آیزینگ دو بعدی

برنامه فرترن برای شبیه سازی مدل آیزینگ دو بعدی در یک شبکه مربعی 300 در 300 به روش مونت کارلو و با استفاده از الگوریتم متروپلیس نوشته شده است. کمیتهای ماکروسکوپیکی زیر برحسب دما محاسبه شده و در فایل های خروجی چاپ میشود. الف) انرژی مغناطیسی ب) مغناطش ج) ظرفیت ...

ادامه نوشته »

دو نوسانگر جفت شده به روش رانگ کوتا

در این برنامه فرترن معادلات مربوط به دو نوسانگر جفت شده با استفاده از روش رانگ کوتا مرتبه چهار حل شده است. مکان هر جسم بر حسب زمان محاسبه شده است. معادلات حرکت برای هر کدام از جسم ها با استفاده از قانون دوم نیوتن به صورت زیر میباشد. m1 ...

ادامه نوشته »

درون یابی بر حسب تفاضلات پسرو

درون یابی بر حسب تفاضلات پسرو برای به دست اوردن چند جمله ای درون یاب بر حسب تفاضلات پیسرو برای یک تابع جدولی با نقاط متساوی الفاصله استفاده میشود. از روش تفاضلات پسرو نیوتن بیشتر برای درون یاب در نقاط انتهایی تابع جدولی استفاده میشود. هرگاه نقاط متساوی الفاصله باشند ...

ادامه نوشته »

درون یابی بر حسب تفاضلات پیشرو

درون یابی بر حسب تفاضلات پیشرو برای به دست اوردن چند جمله ای درون یاب بر حسب تفاضلات پیشرو برای یک تابع جدولی با نقاط متساوی الفاصله استفاده میشود. هرگاه نقاط متساوی الفاصله باشند و x=x0+s*h در این صورت چند جمله ای درونیاب بر حسب تفاضلات پیشرو به صورت زیر ...

ادامه نوشته »

روش حذفی برای توزیع فراوانی

برنامه فرترن روش حذفی برای توزیع فراوانی در این پست آماده شده است. روش حذفی برای تولید اعداد تصادفی مطابق با یک تابع توزیع استفاده میشود و توزیع فراوانی به دست می آید. روش حذفی برای توزیع فراوانی وقتی مورد استفاده قرار میگیرد که تابع توزیع ما معکوس پذیر نباشد. ...

ادامه نوشته »

حل دستگاه معادلات دیفرانسیل به روش رانگ کوتا مرتبه چهار RK4

از روش رانگ کوتا مرتبه چهار RK4 میتوان برای حل دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی استفاده کرد در مورد معادلات دیفرانسیلی مرتبه بالاتر هم میتوان با تبدیل معادله درجه دو به دو معادله درجه یک انها را به همین صورت حل کرد روش تبدیل معادلات دیفرانسیل مرتبه 2 به خطی در ...

ادامه نوشته »

روش اسپلاین درجه 3

در این برنامه به زبان فرترن از روش اسپلاین درجه 3 استفاده شده است. در ابتدا یک تابع جدولی را گرفته و ضرایب چند جمله ای درجه 3 را برای تمام بازه ها در خروجی به کاربر نشان میدهد یک تابع جدولی از اعداد مشخص به شکل زیر از کاربر ...

ادامه نوشته »
درون یابی چند جمله ای لاگرانژ

چند جمله ای لاگرانژ

چند جمله ای لاگرانژ برای درون یابی یک نقطه از یک تابع جدولی از نقاط معین استفاده میشود در اینجا ما با استفاده از برنامه نویسی فرترن برنامه ای را آماده کردیم که در آن ابتدا تعداد نقاط مشخص موجود را از کاربر گرفته و سپس x و y های ...

ادامه نوشته »
حل معادله دفرانسیل

آدامز بشفورت مولتون

با استفاده از روش آدامز بشفورت مولتون یک معادله ی دیفرانسیل خاص را در یک بازه ی مورد نظر که از کاربر گرفته میشود با استفاده از برنامه نویسی فرترن حل میکنیم در این برنامه فرترن بازه اولیه  [a,b] و مقدار تابع در نقطه اولیه از کاربر گرفته شده و ...

ادامه نوشته »