بایگانی برچسب: برنامه متمتیکای روش نیوتن رافسون

روش نیوتن رافسون در متمتیکا

برنامه متمتیکا برای یافتن ریشه تقریبی معادله به روش نیوتن رافسون در کد زیر از یک تابع نمونه به صورت زیر استفاده شده است: exp(-x)=sinx و الگوریتم نیوتن رافسون برای محاسبه ریشه تقریبی با دقت 4-^10 تا هفت رقم بعد از اعشار 7d محاسبه شده است. کد متمتیکای این برنامه ...

ادامه نوشته »