بایگانی برچسب: بسط تیلور مرتبه k

حل معادله دیفرانسیل با استفاده از روش تیلور مرتبه k

در حل معادله دیفرانسیل با استفاده از روش تیلور مرتبه k از روش مطابق با کتاب محاسبات عددی نیکوکار فصل 5 صفحه ی 122 استفاده شده است. در ابتدای برنامه فرترن تعداد گام ها (n) و مرتبه ی k بسط تیلور از کاربر گرفته میشود. سپس x0  و y(x0) و ...

ادامه نوشته »