بایگانی برچسب: لوریر

چند جمله ای مشخصه ماتریس به روش لوری یر

چند جمله ای مشخصه ماتریس به روش لوری یر

کد فرترن چند جمله ای مشخصه ماتریس به روش لوری یر را در این پست اماده کرده ایم. در روش لوری یر چند جمله ای مشخصه ماتریس به صورت زیر میباشد که در خروجی برنامه چاپ میشود روابط مربوط به روش لوری یر برای یافتن چند جمله ای مشخصه ماتریس ...

ادامه نوشته »