بایگانی برچسب: نقاط متساوی الفاصله

درون یابی بر حسب تفاضلات پیشرو

درون یابی بر حسب تفاضلات پیشرو برای به دست اوردن چند جمله ای درون یاب بر حسب تفاضلات پیشرو برای یک تابع جدولی با نقاط متساوی الفاصله استفاده میشود. هرگاه نقاط متساوی الفاصله باشند و x=x0+s*h در این صورت چند جمله ای درونیاب بر حسب تفاضلات پیشرو به صورت زیر ...

ادامه نوشته »