بایگانی برچسب: نمودار مکان بر حسب زمان

گام های تصادفی یا ولگشت در یک بعد

برنامه فرترن گام های تصادفی یا ولگشت در یک بعد. حرکت تصادفی رو به جلو یا عقب در راستای x را برای یک ذره با طول گام های مشخص را شبیه سازی میکند و در نهایت فاطله ی ذره از مبدا یا همان اندازه ی x را بر حسب زمان ...

ادامه نوشته »