بایگانی برچسب: ولگشت یک بعدی

گام های تصادفی یا ولگشت در یک بعد

برنامه فرترن گام های تصادفی یا ولگشت در یک بعد. حرکت تصادفی رو به جلو یا عقب در راستای x را برای یک ذره با طول گام های مشخص را شبیه سازی میکند و در نهایت فاطله ی ذره از مبدا یا همان اندازه ی x را بر حسب زمان ...

ادامه نوشته »