بایگانی برچسب: پاندول ساده

برنامه متلب آونگ ساده به روش اویلر و لیپ فراگ و نقطه میانی و رانگ کوتا rk4

برنامه متلب برای حرکت یک آونگ ساده (پاندول ساده) مطابق با بخش 2.2 از کتاب Alejandro L.Garcia را در ادامه بررسی خواهیم کرد. معادلات حرکت یک اونگ ساده به صورت زیر میباشد. که در اینجا g شتاب گرانش و l طول فنر و θ زاویه اولیه آونگ ساده میباشد. برای ...

ادامه نوشته »