بایگانی برچسب: leverrier

چند جمله ای مشخصه ماتریس به روش لوری یر

چند جمله ای مشخصه ماتریس به روش لوری یر

کد فرترن چند جمله ای مشخصه ماتریس به روش لوری یر را در این پست اماده کرده ایم. در روش لوری یر چند جمله ای مشخصه ماتریس به صورت زیر میباشد که در خروجی برنامه چاپ میشود روابط مربوط به روش لوری یر برای یافتن چند جمله ای مشخصه ماتریس ...

ادامه نوشته »