بایگانی برچسب: sort

پیدا کردن عدد اول و فراوانی اعداد

در این برنامه که به زبان فرترن نوشته شده است 6 تمرین زیر حل شده است که شامل خواندن یک فایل ورودی شامل تعدادی عدد در چند سطر و ستون و یافتن بزرگترین و کوچکترین عدد اول در فایل ورودی و مرتب کردن اعداد و محاسبه فراوانی اعداد در فایل ...

ادامه نوشته »